Monthly Archives: กรกฎาคม 2012

การบ้านวิชาฟิสิกส์ ม.6 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 1

ให้นักเรียนทำการบ้านวิชาฟิสิกส์ ม.6 เรื่อง โมเมนตัม ครั้งที่ 1
ตามรายละเอียดดังนี้นะครับ

 นักเรียนสามารถส่งงานทางอีเมลล์ได้นะครับ email: [artiesarakam@gmail.com]

การบ้านวิชาฟิสิกส์ ม.5 เรื่อง โมเมนตัม ครั้งที่ 1

ให้นักเรียนทำการบ้านวิชาฟิสิกส์ ม.5 เรื่อง โมเมนตัม ครั้งที่ 1
ตามรายละเอียดดังนี้นะครับ

 นักเรียนสามารถส่งงานทางอีเมลล์ได้นะครับ email: [artiesarakam@gmail.com]