Monthly Archives: มิถุนายน 2015

อัตราเร็ว (speed)

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารัก เป็นอย่างไรบ้างครับ  

           ในเรื่องที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับระยะทางและการกระจัดมาแล้ว นักเรียนคงสามารถระบุความแตกต่างระหว่างปริมาณทั้งสองได้นะครับ  ต่อไปเรามาทำความรู้จักกับอัตราเร็วกันดีกว่า ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับผม….

v.02

v.03

v.04

v.05

v.06

v.07

v.08

v.09

v.10

v.11

 

13.6 แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์

        สวัสดีครับ ตอนนี้เราทราบวิธีการตรวจสอบว่าวัตถุใดๆ นั้นจะมีประจุหรือไม่ โดยพิจารณาจากการมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่าววัตถุนั้นกับอิเล็กโทรสโคปซึ่งมีทั้งแบบลูกพิทและแบบแผ่นโลหะ แล้วแรงผลักหรือแรงดึงดูดระหว่างประจุที่อยู่บนวัตถุกับอิเล็กโทรสโคปนั้นมีขนาดเท่าใด เราลองมาศึกษาดูหัวข้อแรงระหว่างประจุ โดยเป็นการทดลองของคูลอมบ์ในใบความรู้ต่อไปนี้เลยละกัน

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายการทดลองและกฎของคูลอมบ์ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถคำนวณหาแรงระหว่างประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

 

หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้ว เราลองมาตอบคำถามกันดูนะครับ

.

.

วิธีการเขียน Mind Mapping

วิธีการเขียน Mind Mapping

20150530-1432967756.5-6

           แผนภูมิความคิด เขียนขึ้นมาเพื่อ การคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา นั้นจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อหาวิธีที่มีความแตกต่างและหลากหลาย โดยควรจะวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเสียก่อน แล้วพยายามใช้ความคิดสร้างสรรคเฟ้นหาวิธีแก้ไขไว้มากๆ

ซึ่งมีหลักง่ายๆที่ช่วยให้เราคิดได้มากขึ้นดังนี้คือ
1.พยายามคิดนอกกรอบประสบการณ์และความชำนาญที่เรามีอยู่
2.ให้ความสำคัญกับทุกความคิดหรือทุกๆ วิธีแก้เท่าๆกัน
3.หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินความคิดใหม่ๆ ที่เพิ่งคิดออก แต่ควรใช้ความคิดนั้นเป็น ตัวกระตุ้นให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาวิธีแก้ที่สืบเนื่องต่อมาจากความคิดนั้น
4.แม้ว่าจะคิดหาทางแก้ได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ควรหยุดความพยายามที่จะคิดหาวิธีต่อไป
5.พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีแก้ทุกวิธีให้ชัดเจน เพราะจะช่วยทำให้เราเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาได้

           ดังนั้นการเขียน การทำแผนภูมิความคิดหรือ Mind Mapping ถือเป็นการกระตุ้นสมอง ให้เกิดความคิดที่เป็น อิสระจากปัญหาที่เป็นศูนย์กลาง ออกไปสู่วิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่แปลกและแตกต่างจากเดิม ซึ่งสามารถทำได้โดยเริ่มจากการเขียนสาเหตุของปัญหาไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วลากเส้นโยงออกมารอบๆ ถ้าคิดวิธีแก้ไขได้ ก็ให้เขียนวิธีนั้น ไว้เหนือเส้นที่เพิ่งลากออกมา ถ้าความคิดไหนสัมพันธ์หรือสนับสนุนวิธีแก้ไขที่มีอยู่แล้ว ก็ให้เติมความคิดใหม่นั้น ต่ออกมาจากวิธีแก้เดิม ด้วยการลากเส้นแขนงออกจากเส้นหลัก แล้วเขียนความคิดใหม่กำกับลงไป เมื่อเราได้ความคิดใหม่ๆที่หลากหลายแล้ว ก็สามารถนำความคิดเหล่านั้นไปใช้ในขั้นตอนของ การวางแผนแก้ไขปัญหาได้ครับ

ข้อมูลจาก : novabizz
ที่มา : https://blog.eduzones.com/studyabroad/144298

13.5 อิเล็กโทรสโคป

        คุณทราบหรือไม่ว่าวัตถุนั้นๆ มีประจุบวกหรือลบ ถ้าอยากทราบชนิดของประจุเราจะมีวิธีการทดสอบอย่างไร อยากรู้แล้วใช่ใหมครับ ถ้าอย่างนั้น เราลองมาศึกษาดูในใบความรู้ต่อไปนี้เลยละกัน

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบและประเภทของอิเล็กโทคสโคปได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายการใช้อิเล็กโทคสโคปในการตรวจสอบชนิดของประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้ว เราลองมาตอบคำถามกันดูนะครับ