ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561

วันนี้ผู้จัดทำบล็อก นำตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 มาให้ศึกษาดังนี้

กระดาษคำตอบวิชาภาษาไทย

 

กระดาษคำตอบวิชาสังคมศึกษาฯ

 

กระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์

 

กระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์

 

       ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. โดยคลิกลิงค์จากภาพด้านล่างต่อไปนี้ครับ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th

ที่มา : http://www.niets.or.th/th/catalog/view/214

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561

วันนี้ผู้จัดทำบล็อก นำตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 มาให้ศึกษาดังนี้

กระดาษคำตอบวิชาภาษาไทย

 

กระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์

 

กระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์

 

       ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. โดยคลิกลิงค์จากภาพด้านล่างต่อไปนี้ครับ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

 

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th

ที่มา : http://www.niets.or.th/th/catalog/view/213

ข้อสอบ O-NET 2560

     คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่สนใจดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศของ สทศ. ดังนี้

     “ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561  นั้น

    ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น”

     คุณครูคลิกลิงค์จากภาพไปยังเว็บไซต์ สทศ. ดังรูปข้างล่างดังนี้ครับ

ข้อสอบ O-NET 2559

      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะจัดขึ้นตามกำหนดในวันเสาร์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 และวันอาทิตย์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 3 เดือน มีนาคม 2562 ผูัจัดทำบล็อกจึงขออนุญาตนำประกาศ สทศ. แจ้งการดาวน์โหลดข้อสอบ เพื่อเป็นแนวการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

  “ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561  นั้น

    ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น”

     คุณครูคลิกลิงค์จากภาพไปยังเว็บไซต์ สทศ. ดังรูปข้างล่างดังนี้ครับ