Monthly Archives: พฤศจิกายน 2016

การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper)

vernier1

           สวัสดีครับนักเรียน ผ่านไปแล้วกับการเรียนในหัวข้อ เลขนัยสำคัญ (SIGNIFICANT FIGURES) วันนี้เรามาศึกษากันต่อในหัวข้อ การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper) กันครับ แต่ก่อนจะเรียนรู้มาดู จุดประสงค์การเรียนรู้ กันก่อนเลยครับ

  1. › บอกชนิดของเวอร์เนียร์ได้

  2. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของเวอร์เนียร์ได้

  3. อธิบายหลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์ค่าความละเอียดต่างๆ ได้

  4. อ่านค่าความละเอียดในการวัดของเวอร์เนียร์ได้

  5. บอกวิธีการใช้งานของเวอร์เนียร์ที่ถูกต้องได้

  6. บอกวิธีการบำรุงรักษาเวอร์เนียร์ได้อย่างถูกต้อง

ถ้านักเรียนเข้าใจในจุดประสงค์ดีแล้วมาศึกษาจากสไลด์ต่อไปนี้เลยครับ…

 

รับลิงค์เอกสาร Docs.com

 

เลขนัยสำคัญ (SIGNIFICANT FIGURES)

sompondb05

          สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ เราจะเริ่มศึกษาในหัวข้อที่สำคัญได้แก่ บทนำ ซึ่งกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญในการศึกษาฟิสิกส์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป เราจะมาทำความรู้จักกับ เลขนัยสำคัญ (SIGNIFICANT FIGURES) นักเรียนศึกษาได้จากสไลด์ต่อไปนี้เลยครับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1.นักเรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของเลขนัยสำคัญได้

         2. นักเรียนสามารถบอกจำนวนเลขนัยสำคัญจากตัวเลขที่กำหนดมาให้ได้

         3. นักเรียนสามารถคำนวณหาเลขนัยสำคัญจากการบวกและลบได้

         4. นักเรียนสามารถคำนวณหาเลขนัยสำคัญจากการคุณและหารได้

รับลิงค์เอกสาร Docs.com 

https://docs.com/user778172/8025/significant-figures