Monthly Archives: กันยายน 2013

อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series)

somporn001

          สวัสดีครับ นักเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับครูสมพร เหล่าทองสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นอย่างไรบ้างครับในเอกสารสรุปเรื่อง ลำดับเรขาคณิต (Geometric sequence) หวังว่านักเรียนคงเข้าใจดีนะครับ วันนี้คุณครูเอกสารสรุปเรื่องอนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series) ขอให้นักเรียนศึกษาแล้วถ้ามีคำถามไม่เข้าใจให้นักเรียนสอบถามได้เลยนะครับ

อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series)

sompornblog
ร่วมด้วยช่วยกันโหวตครับ

ลำดับเรขาคณิต (Geometric sequence)

somporn001

          สวัสดีครับ นักเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับครูสมพร เหล่าทองสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นอย่างไรบ้างครับในเอกสารสรุปเรื่อง ลำดับเลขาคณิต (Arithmetic sequence) หวังว่านักเรียนคงเข้าใจดีนะครับ วันนี้คุณครูเอกสารสรุปเรื่องลำดับเรขาคณิต (Geometric sequence) ขอให้นักเรียนศึกษาแล้วถ้ามีคำถามไม่เข้าใจให้นักเรียนสอบถามได้เลยนะครับ

ลำดับเรขาคณิต (Geometric sequence)


sompornblog
ร่วมด้วยช่วยกันโหวตครับ