Monthly Archives: กันยายน 2013

อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series)

somporn001

          สวัสดีครับ นักเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับครูสมพร เหล่าทองสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นอย่างไรบ้างครับในเอกสารสรุปเรื่อง ลำดับเรขาคณิต (Geometric sequence) หวังว่านักเรียนคงเข้าใจดีนะครับ วันนี้คุณครูเอกสารสรุปเรื่องอนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series) ขอให้นักเรียนศึกษาแล้วถ้ามีคำถามไม่เข้าใจให้นักเรียนสอบถามได้เลยนะครับ

อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series)

sompornblog
ร่วมด้วยช่วยกันโหวตครับ

ลำดับเรขาคณิต (Geometric sequence)

somporn001

          สวัสดีครับ นักเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับครูสมพร เหล่าทองสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นอย่างไรบ้างครับในเอกสารสรุปเรื่อง ลำดับเลขาคณิต (Arithmetic sequence) หวังว่านักเรียนคงเข้าใจดีนะครับ วันนี้คุณครูเอกสารสรุปเรื่องลำดับเรขาคณิต (Geometric sequence) ขอให้นักเรียนศึกษาแล้วถ้ามีคำถามไม่เข้าใจให้นักเรียนสอบถามได้เลยนะครับ

ลำดับเรขาคณิต (Geometric sequence)


sompornblog
ร่วมด้วยช่วยกันโหวตครับ

ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)

somporn001

          สวัสดีครับ นักเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับครูสมพร เหล่าทองสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันนี้คุณครูเอกสารทำสรุปเรื่องลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence) ขอให้นักเรียนศึกษาแล้วถ้ามีคำถามไม่เข้าใจให้นักเรียนสอบถามได้เลยนะครับ

ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)

sompornblog
ร่วมด้วยช่วยกันโหวตครับ

เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2556

somporn001

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคน

       ตอนนี้ก็ดำเนินทางถึงช่วงใกล้สิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แล้วนะครับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องสอบในหลายสนามทั้งสอบ GAT, PAT,ONET และสอบตรง หวังว่านักเีีรียนคงจะเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับ ครูก็ขออวยพรให้เราทำข้อสอบให้ได้นะครับ แต่ก่อนอื่นเรามาดูเนืื้อหาที่จะสอบปลายกันดีกว่าครับ

1. ฟิสิกส์ ม.6 (ฟิสิกส์ไฟฟ้าสถิต)

       เนื้อหาที่ทำการออกข้อสอบได้แก่

  • 1. ประจุไฟฟ้า

  • 2. กฏการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

  • 3. ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า

  • 4. การทำให้วัตถุตัวนำเกิดประจุไฟฟ้า

  • 5. อิเล็กโทรสโคป

  • 6. แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์

  • 7. สนามไฟฟ้า

  • 8. เส้นสนามไฟฟ้า

  • 9. ศักย์ไฟฟ้า

  • 10. การนำความรู้ไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์

goodluck

ybar

2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 (ลำดับและอนุกรม)

   เนื้อหาที่ทำการออกข้อสอบได้แก่
–  ลำดับคืิออะไร
–  ประเภทของลำดับ
–  ลำดับเลขคณิต
–  การคำนวณหา พจน์ที่ n (an) ของลำดับเลขคณิต
–  ลำดับเรขาคณิต
–  การคำนวณหา พจน์ที่ n (an) ของลำดับเรขาคณิต
–  อนุกรมเลขคณิต
–  การคำนวณหาผลบวก n พจน์แรก (Sn) ของลำดับเลขคณิต
–  อนุกรมเรขาคณิต
–  การคำนวณหาผลบวก n พจน์แรก (Sn) ของลำดับเรขาคณิต

read

ybar

3. ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.5 (บทนำฟิสิกส์ และการเคลื่อนที่)

   เนื้อหาที่ทำการออกข้อสอบได้แก่
–  ฟิสิกส์คืออะไร
–  ธรรมชาติของฟิสิกส์
–  การวัดและการบันทึกข้อมูล
–  เลขนัยสำคัญ
–  จำนวนทางวิทยาศาสตร์ (A x 10n)
–  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
–  การเคลื่อนที่คืออะไร (Motion)
–  ระยะทางและการกระจัด (Diastance and Displacement, S)
–  อัตราเร็วและความเร็ว (velocity, V)
–  อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ย (average velocity, Vav) 

readbook

ตัวอย่างแนวการคิดหาคำตอบ

ybar

 

ybar

ที่มา : http://www.ikan.in.th/2013/01/อยากติดมข-รอบแอดมิดชั่น/

ybar

sompornblog
ร่วมด้วยช่วยกันโหวตครับ