Monthly Archives: มิถุนายน 2014

รายงานผลการส่งสมุดครั้งที่ 1/2557

ตรวจงานสมุดนักเรียน ม.6/1
ส่ง 26 จาก 34 คน คิดเป็น 76.47%
ส่งสมุดมากที่สุด…. 

60101

60102

60103

ตรวจงานสมุดนักเรียน ม.6/2
ส่ง 23 จาก 32 คน คิดเป็น 71.88%
ส่งสมุดมากเหมือนกันนะ…. 

60201

60203

60202

ตรวจงานสมุดนักเรียน ม.6/3
ส่ง 16 จาก 23 คน คิดเป็น 69.57%
ส่งสมุดเกินครึ่งโอเค… 

60301

60303

60302

ตรวจงานสมุดนักเรียน ม.4/1
ส่ง 11 จาก 39 คน คิดเป็น 28.20%
ส่งสมุดน้อยมาก… 

40101

40103  40102

สรุปงานที่ตรวจจะเป็นคะแนนเก็บนะครับเด็กๆ
ไปกรอกลง ปพ.5 ไม่เยอะหรอกแค่ทำให้ติด ร ได้
ครั้งต่อไปรีบนำมาส่งและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ…

 all01

all02

แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

        สวัสดีครับ ในหัวข้อที่ผ่านมา เราศึกษาเรื่องโมเมนตัม ทำให้เราทราบว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ วัตถุมีความเร็ว จะโมเมนตัมเกิดขึ้น ถ้าสมมติว่าวัตถุหนึ่งอยู่บนพื้นราบ มีแรงมากระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่  ถ้าเราออกแรงมาก วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง แต่ถ้าออกแรงน้อย วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ แสดงว่าแรงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุ ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น เรามาศึกษาในใบความรู้ต่อไปนี้กันเลยครับ

        เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เข้าใจกันบ้างไหม ถ้ายังไม่เข้าใจฝากข้อคำถามไว้ที่โพสต์ด้านล่าง (แสดงความคิดเห็น) ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคำถามให้