Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

ระบบรายงานผลการส่งงาน

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการรายงานผลการส่งงาน
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1  (ว 31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
และ 
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  (ว 33202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/3

โดยให้นักเรียนเลือกตามห้องเรียนต่อไปนี้นะครับ

แบบรายงานผลการส่งงาน ม.4/1
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1  ว 31201 ภาคเรียนที่ 2/2558

M 401

reports

flowerbar

แบบรายงานผลการส่งงาน ม.6/1
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  ว 33202 ภาคเรียนที่ 2/2558

M 601

reports

flowerbar

แบบรายงานผลการส่งงาน ม.6/2
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  ว 33202 ภาคเรียนที่ 2/2558

M 602

reports

flowerbar

แบบรายงานผลการส่งงาน ม.6/3
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  ว 33202 ภาคเรียนที่ 2/2558

M 603

reports

flowerbar

ข้อควรรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

           ช่วงนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับไข้เลือดออกโดยเฉพาะคุณปอ ทฤษฏี สหวงษ์ นักแสดงช่อง 3 ผู้จัดทำบล็อกเลยเล็งเห็นว่า จะมีประโยชน์มากสำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกจึงได้ค้นข้อมูล ซึ่งพบว่ามีประโยชน์มาก โดยทำเป็นรูป ผมจึงนำมาเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบ pdf ซึ่งสามารถอ่านง่ายและเข้าใจ ขอบคุณข้อมูลจาก www.siamupdate.com ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลครับ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

เรื่อง กระจ่าง! นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมพี่ปอ ทฤษฎี ถึงไตวาย (อ่านแล้วจะรู้เลย เข้าใจง่ายสุดใน 3 โลก)

ที่มา : http://www.siamupdate.com/news-178548

ความหนาแน่น

          ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในการเรียนในภาคเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลักดังนี้

  • บทที่ 17 เรื่อง ของไหล

  • บทที่ 18 เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

  • บทที่ 19 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม

  • บทที่ 20 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

         สำหรับเรื่องแรกที่เราจะทำการศึกษานี้อยู่ในบทที่ บทที่ 17 เรื่อง ของไหล (Fluid) โดยหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้คือ ความหนาแน่น (density) ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยครับ

ปริมาณทางกายภาพ

physical-quantity-and-units-1

physical-quantity-and-units-2

physical-quantity-and-units-3

physical-quantity-and-units-4

physical-quantity-and-units-5

physical-quantity-and-units-6

physical-quantity-and-units-7

physical-quantity-and-units-8

slideshare