Monthly Archives: กันยายน 2016

ประกาศผลการส่งงานและคะแนนเก็บ ภาคเรียนที่ 1/2559.

advertise1

14199330_1210135415692589_7123664568245967374_n

          สวัสดีครับนักเรียน ตามที่ทางโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ได้เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 เมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในรายวิชาของครูเองได้มีการมอบหมายงานต่างๆเพื่อเป็นคะแนนเก็บก่อนและหลังกลางภาคเป็นลำดับไป บัดนี้ระยะเวลาเรียนได้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 18 และการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 กำลังจะมาถึงครูจึงแจ้งผลการส่งงานและคะแนนเก็บประจำรายวิชาที่ครูสอนดังรายการต่อไปนี้ หากเรียนมีคำถามข้อสงสัยถึงคะแนนหรือผลการส่งงานให้ติดตามได้ที่กลุ่มเฟสบุคเรียน หรือติดต่อครูทางเมสเซนเจอร์ หรือที่ฝ่ายวิชาการได้ครับ

 

advertise2

advertise3

advertise4

advertise5

14.10 แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

        หลังจากที่นักเรียนทำการศึกษาเนื้่อหา บทที่ 14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักเรียนมาทำแบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียนพื้นฐานกันก่อนนะครับ ลงมือทำได้เลยครับ

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
สมพร เหล่าทองสาร
โดย somporn laothongsarn อนุญาตให้ใช้ได้ตาม
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ
.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ somporndb.wordpress.com.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้
อาจมีอยู่ที่ https://somporndb.wordpress.com

14.9 กฎของโอห์มและปริมาณที่เกี่ยวข้อง 2

         สวัสดีครับ ในหัวข้อที่ผ่านเราได้ศึกษากฎของโอห์มและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความต้านทานมาเรียบร้อยแล้ว ในหัวข้อนี้ได้เพิ่มเติมการต่อต้านทานเข้ามาในวงจรมากขึ้น ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร ถ้าพร้อมแล้วเรามาศึกษารายละเอียดกันกันเลยครับ

14.8 กฎของโอห์มและปริมาณที่เกี่ยวข้อง 1

         สวัสดีครับ ในหัวข้อนี้เราจะมาศึกษาถึงการคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับกฎของโอห์มซึ่งในหัวข้อที่ผ่านเราได้ศึกษาการทดลองของโอห์มและความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความต้านทานมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าพร้อมแล้วเรามาศึกษารายละเอียดกันกันเลยครับ