U16:คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves)

ผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง คลื่นแม่้เหล็กไฟฟ้า

1. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิร์ตซ์


2. การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ

3. คลื่นวิทยุ

4.คลื่นโทรทัศน์

5.คลื่่นไมโครเวฟ

6.รังสีอินฟราเรด

7.แสง

8.รังสีอัลตราไวโอเลต

9.รังสีเอกซ์

10.รังสีแกมมา

11.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: