คลังเก็บบล็อก

E2 [Educator Exchange]- Budapest 2016

005

          เมื่อวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่าน ครูสมพร เหล่าทองสารได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Educattor Exchange และการประกวดผลงานระดับโลก ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยเป็นตัวแทนของประเทศไทย ร่วมกับคุณครูศักดา จันทร์กลั่น ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย/สัมมนา จากผู้นำเสนอผลงานทางด้านไอทีและบริษัท ไมโครซอฟต์ ซึ่งในการนี้ได้นำเสนอผลงานในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ในกิจกรรม Learning Marketplace ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครู MIE จากทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งผมของต้องขอบพระคุณทางบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประกวด Thailand Innovative Leadership Awards 2015 ในโครงการ Partners in Learning Thailand Form 2015 สำหรับคุณครูที่มีการใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอนจากทั่วประเทศ และขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) ในการอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมระดับโลกครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีการผลักดันและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา…

 

011

004

006

008

012

013

014