คลังเก็บบล็อก

13.11 พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุไฟฟ้า

ต่อตัวเก็บประจุเข้ากับความต่างศักย์ใดๆ จะทำให้ตัวเก็บประจุนั้นมีประจุเกิดขึ้น นอกเหนือจากนี้ยังพบว่าตัวเก็บประจุนั้นมีพลังงานสะสมอยู่ภายในด้วย มาศึกษากันในใบความรู้ต่อไปนี้เลยละกัน

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับความต่างศักย์จุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถคำนวณหาพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุไฟฟ้า เมื่อกำหนดสถานการณ์มาให้ได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้ว เราลองมาตอบคำถามกันดูนะครับ

 

 

13.11 พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุไฟฟ้า

        สวัสดีครับ ตอนนี้เราทราบวิธีการตรวจสอบว่าเมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับความต่างศักย์ใดๆ จะทำให้ตัวเก็บประจุนั้นมีประจุเกิดขึ้น นอกเหนือจากนี้ยังพบว่าตัวเก็บประจุนั้นมีพลังงานสะสมอยู่ภายในด้วย มาศึกษากันในใบความรู้ต่อไปนี้เลยละกัน

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับความต่างศักย์จุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถคำนวณหาพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุไฟฟ้า เมื่อกำหนดสถานการณ์มาให้ได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้ว เราลองมาตอบคำถามกันดูนะครับ