คลังเก็บบล็อก

เลขนัยสำคัญ (SIGNIFICANT FIGURES)

sompondb05

          สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ เราจะเริ่มศึกษาในหัวข้อที่สำคัญได้แก่ บทนำ ซึ่งกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญในการศึกษาฟิสิกส์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป เราจะมาทำความรู้จักกับ เลขนัยสำคัญ (SIGNIFICANT FIGURES) นักเรียนศึกษาได้จากสไลด์ต่อไปนี้เลยครับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1.นักเรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของเลขนัยสำคัญได้

         2. นักเรียนสามารถบอกจำนวนเลขนัยสำคัญจากตัวเลขที่กำหนดมาให้ได้

         3. นักเรียนสามารถคำนวณหาเลขนัยสำคัญจากการบวกและลบได้

         4. นักเรียนสามารถคำนวณหาเลขนัยสำคัญจากการคุณและหารได้

รับลิงค์เอกสาร Docs.com 

https://docs.com/user778172/8025/significant-figures