คลังเก็บบล็อก

13.10 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า

        สวัสดีครับ ตอนนี้เราทราบถึงศักย์ไฟฟ้าจุดประจุและตัวนำทรงกลมแล้ว ถ้าเราต้องทราบความจุของวัตถุที่มีประจุไฟฟ้านั้นจะเป็นอย่างไร และความจุของตัวนำขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ลองศึกษาในใบความรู้ต่อไปนี้เลยละกัน

capacitor2

ที่มา : http://know2learning.blogspot.com/2014/05/blog-post_3841.html

capacitor1

ที่มา : http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=2153&Itemid=4

capacitor3

ที่มา :  http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=30363

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของความจุไฟฟ้า และลักษณะของตัวเก็บประจุประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถคำนวณความจุของตัวนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้ว เราลองมาตอบคำถามกันดูนะครับ

.

.

.

ที่มา

http://know2learning.blogspot.com/2014/05/blog-post_3841.html

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=30363

http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=2153&Itemid=4

ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า – 13.10 – Summer Course

       สวัสดีครับ ตอนนี้เราทราบถึงศักย์ไฟฟ้าจุดประจุและตัวนำทรงกลมแล้ว ถ้าเราต้องทราบความจุของวัตถุที่มีประจุไฟฟ้านั้นจะเป็นอย่างไร และความจุของตัวนำขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ลองศึกษาในใบความรู้ต่อไปนี้เลยละกัน

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของความจุไฟฟ้า และลักษณะของตัวเก็บประจุประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถคำนวณความจุของตัวนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

13.10.01

13.10.02

13.10.03

13.10.04

13.10.05

13.10.06

13.10.07

13.10.08

13.10.09

13.10.10

13.10.11

13.10.12

13.10.13

13.10.14

13.10.15

13.10.16

13.10.17

13.10.18

13.10.19

13.10.20

13.10.21

13.10.22

13.10.23

13.10.24

13.10.25