คลังเก็บบล็อก

การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper)

vernier1

           สวัสดีครับนักเรียน ผ่านไปแล้วกับการเรียนในหัวข้อ เลขนัยสำคัญ (SIGNIFICANT FIGURES) วันนี้เรามาศึกษากันต่อในหัวข้อ การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper) กันครับ แต่ก่อนจะเรียนรู้มาดู จุดประสงค์การเรียนรู้ กันก่อนเลยครับ

  1. › บอกชนิดของเวอร์เนียร์ได้

  2. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของเวอร์เนียร์ได้

  3. อธิบายหลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์ค่าความละเอียดต่างๆ ได้

  4. อ่านค่าความละเอียดในการวัดของเวอร์เนียร์ได้

  5. บอกวิธีการใช้งานของเวอร์เนียร์ที่ถูกต้องได้

  6. บอกวิธีการบำรุงรักษาเวอร์เนียร์ได้อย่างถูกต้อง

ถ้านักเรียนเข้าใจในจุดประสงค์ดีแล้วมาศึกษาจากสไลด์ต่อไปนี้เลยครับ…

 

รับลิงค์เอกสาร Docs.com