คลังเก็บบล็อก

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่ 3 คลื่น (Wave)

บทที่ 3 คลื่น (Wave)

        สวัสดีครับ สำหรับการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คลื่น นักเรียนสามารถรับชมเนื้อหาได้จากคลิปของ Youtube ดังนี้นะครับ

คลื่นคืออะไร

การแบ่งประเภทของคลื่น

คลื่นโซนาร์

ส่วนประกอบของคลื่น1

ส่วนประกอบของคลื่น2

สมบัติของคลื่นและการสะท้อน

การสะท้อนของคลื่นน้ำ

การหักเหของคลื่น

การแทรกสอดของคลื่น

การเลี้ยวเบนของคลื่น

สรุปวิทยาศาสตร์ O-net ฟิสิกส์ เรื่องสมบัติของคลื่น

คลื่นเสียง

 

สมบัติของคลื่นเสียง

ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็ว และตัวกลาง

 

สรุปวิทยาศาสตร์ O-net ฟิสิกส์ เรื่องสมบัติของคลื่น

 

โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินของหู

 

หูและการได้ยิน

 

อันตรายจากมลพิษทางเสียง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Animation

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

คลื่นวิทยุ

คลื่นโทรทัศน์

คลื่นไมโครเวฟ

รังสีโปร่งแสง

รังสีอินฟราเรด

แสง(Light)

รังสียูวี (รังสีอัลตราไวโอเลต)

รังสีอัลตราไวโอเลต กลุ่มอัมรินทร์ ม.6/1

ภาพถ่ายจากรังสีเอกซ์

ฟิสิกส์อะตอม(รังสีเอกซ์)

รังสีแกมมา กลุ่มสุทธิเกียรติ ม.6/1

รังสีอัลฟา เบต้า แกมม่า