Category Archives: ฟิสิกส์ ม.6

ฟิิสิกส์ ม.6

ยินดีต้อนรับนักเรียน ม.6 ปี 2558

 

      สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคน สำหรับนักเรียน ม.6 ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัส ว33102 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นครูผู้สอนเรา และคุณครูขอนำเสนอการจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยให้นักเรียนได้ดำเนินการเข้ากลุ่มที่ครูจัดตั้งขึ้น และตอบแบบสอบถามออนไลน์ดังต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนะครับ หวังว่าเราจะมีความสุขในการเรียนในรายวิชาของคุณครู ถ้ามีปัญหาสามารถฝากคำถาม ข้อแนะนำติชมได้ทีั่เฟสบุค หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่บล็อกเลยนะครับ..

1. แบบสอบถามข้อมูลผู้เรียนรายวิชาฟิสิกส์

http://1drv.ms/1INtXtX

QR Code-Survey

2. แบบลงทะเบียนข้อมูลผู้เรียนรายวิชาฟิสิกส์

http://1drv.ms/1Hlj3r0

QR-registry

          คุณครูขอฝากการบ้านเริ่มต้นการเรียนโดยให้นักเรียนเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต และศึกษาหัวข้อที่ 1 เรื่อง ประจุไฟฟ้าล่วงหน้าได้เลยนะครับ…

1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

u13-01-pretest

13.0  แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต

2. บทเรียนเรื่อง ประจุไฟฟ้า

u13-02-charge

13.1 ประจุไฟฟ้า

          ปล. นักเรียนคนใดลงทะเบียนทั้ง 2 ข้อเสร็จแล้วให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยนะครับ… ส่วนบทเรียนห้ัวข้อ ที่ 13.1 ประจุไฟฟ้า ให้นักเรียนศึกษาก่อนล่วงหน้า โดงยังไม่ต้องตอบคำถามในแบบฝึกหัดครับผม…..

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,659 other followers