Category Archives: ฟิสิกส์ ม.4

การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper)

vernier1

           สวัสดีครับนักเรียน ผ่านไปแล้วกับการเรียนในหัวข้อ เลขนัยสำคัญ (SIGNIFICANT FIGURES) วันนี้เรามาศึกษากันต่อในหัวข้อ การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper) กันครับ แต่ก่อนจะเรียนรู้มาดู จุดประสงค์การเรียนรู้ กันก่อนเลยครับ

  1. › บอกชนิดของเวอร์เนียร์ได้

  2. บอกหน้าที่และส่วนประกอบของเวอร์เนียร์ได้

  3. อธิบายหลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์ค่าความละเอียดต่างๆ ได้

  4. อ่านค่าความละเอียดในการวัดของเวอร์เนียร์ได้

  5. บอกวิธีการใช้งานของเวอร์เนียร์ที่ถูกต้องได้

  6. บอกวิธีการบำรุงรักษาเวอร์เนียร์ได้อย่างถูกต้อง

ถ้านักเรียนเข้าใจในจุดประสงค์ดีแล้วมาศึกษาจากสไลด์ต่อไปนี้เลยครับ…

 

รับลิงค์เอกสาร Docs.com

 

เลขนัยสำคัญ (SIGNIFICANT FIGURES)

sompondb05

          สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ เราจะเริ่มศึกษาในหัวข้อที่สำคัญได้แก่ บทนำ ซึ่งกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญในการศึกษาฟิสิกส์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป เราจะมาทำความรู้จักกับ เลขนัยสำคัญ (SIGNIFICANT FIGURES) นักเรียนศึกษาได้จากสไลด์ต่อไปนี้เลยครับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1.นักเรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของเลขนัยสำคัญได้

         2. นักเรียนสามารถบอกจำนวนเลขนัยสำคัญจากตัวเลขที่กำหนดมาให้ได้

         3. นักเรียนสามารถคำนวณหาเลขนัยสำคัญจากการบวกและลบได้

         4. นักเรียนสามารถคำนวณหาเลขนัยสำคัญจากการคุณและหารได้

รับลิงค์เอกสาร Docs.com 

https://docs.com/user778172/8025/significant-figures

วิธีการใช้งานเวอร์เนียคาลิปเปอร์

          สวัสดีครับ นักเรียน ม.4 ที่น่ารักทุกคน สำหรับหัวข้อนี้เราจะศึกษาวิธีการใช้งานเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วครับ

เวอร์เนียร์

เวอร์เนีย หรือ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำที่สามารถใช้ในการวัดระยะทั้งภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง ตัวอย่างที่แสดงด้านล่างเป็นคู่มือการใช้เวอร์เนียแบบอนาลอกซึ่งการวัดจะถูกตีความจากสเกล โดยผู้ใช้เวอร์เนียชนิดนี้มีความยากกว่าการใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบดิจิตอลที่มีจอแสดงผลดิจิตอลที่อ่านจะปรากฏขึ้นรุ่นที่ใช้มีทั้งขนาดอิมพีเรียล (นิ้ว) และเมตริก (มิลลิเมตร)

เวอร์เนียแบบอนาลอกยังคงสามารถซื้อได้อยู่และยังคงเป็นที่นิยมเพราะมีมากราคาถูกกว่ารุ่นดิจิตอล นอกจากนี้ระบบดิจิตอลต้องใช้แบตเตอรี่ในขณะที่แบบอนาลอกไม่จำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานใด ๆ

ขั้นตอนการใช้งานพื้นฐานดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะใช้วัดให้คลายสกรูล็อคและเลื่อนแถบเลื่อนเพื่อตรวจสอบว่าเวอร์เนียสเกลทำงานอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะวัดการทำให้แน่ใจว่าคาลิปเปอร์อ่าน 0 เมื่อเลื่อนปิดอย่างเต็มที่ ถ้าอ่านไม่ได้เป็น 0 ปรับขากรรไกรหนาจนกระทั่งคุณอ่านได้ค่าศูนย์ ถ้าคุณไม่สามารถปรับคาลิปเปอร์ได้คุณจะต้องจำไว้ว่าจะเพิ่มลบที่ถูกต้องชดเชยจากการอ่านครั้งสุดท้ายของคุณ ทำความสะอาดพื้นผิวที่วัดของทั้งสองเวอร์เนียคาลิปเปอร์และวัตถุจากนั้นคุณสามารถใช้การวัด

2. ปิดขากรรไกรเบา ๆ บนสิ่งที่คุณต้องการที่จะวัด หากคุณกำลังวัดบางสิ่งบางอย่างให้แน่ใจว่าแกนของส่วนหนึ่งจะตั้งฉากกับคาลิปเปอร์ กล่าวคือให้แน่ใจว่าคุณมีการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเต็มรูปแบบ เวอร์เนียมีขากรรไกรคุณสามารถวางรอบวัตถุและขากรรไกรด้านอื่น ๆ ที่ทำเพื่อให้พอดีกับภายในวัตถุ เหล่านี้ขากรรไกรรองสำหรับการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของวัตถุ นอกจากนี้ยังมีบาร์แข็งยื่นออกมาจากคาลิปเปอร์ในขณะที่คุณเปิดที่สามารถใช้ในการวัดความลึก

วิธีการอ่านค่าที่วัดได้:

1. อ่านเครื่องหมายเซนติเมตรในระดับคงที่ทางด้านซ้ายของ 0 เครื่องหมายบนสเกลเวอร์เนีย (10mm บนคงที่คาลิปเปอร์)

อ่านค่าเวอร์เนียร์

2. ค้นหาเครื่องหมายมิลลิเมตรในระดับคงที่ที่เป็นเพียงทางด้านซ้ายของ 0 เครื่องหมายบนสเกลเวอร์เนีย (6mm เมื่อคงที่คาลิปเปอร์)

อ่านค่าเวอร์เนียหลัก 1

3. ดูตามเครื่องหมายบนสเกลเวอร์เนียและเครื่องหมายมิลลิเมตรในระดับคงที่ที่อยู่ติดกันจนกว่าคุณจะพบว่าเส้นสองมากที่สุดเกือบ (0.25mm บนสเกลเวอร์เนีย)

อ่านค่าเวอร์เนียหลัก 2

4. ค่าที่จะได้รับการอ่านที่ถูกต้องเป็นดังนี้ (10  + 6  + 0.25 = 16.25 มม. )

อ่านค่าเวอร์เนียหลัก 3

ที่มา : วิธีการใช้งานเวอร์เนียคาลิปเปอร์
URL :
http://www.tcmech.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html

TCmech.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. วิธีการใช้งานเวอร์เนียคาลิปเปอร์

http://www.tcmech.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html

2. ทบทวนการอ่านเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
http://www.eng.ubu.ac.th/home/gtutor/2012/09/13/%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3/

****************************************************

ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยใด
ให้นักเรียนถามได้ในโพสต์นี้เลย
หรือไปที่กลุ่มเรียนฟิสิกส์ ม.4 กับครูสมพร ปี 2558 

https://www.facebook.com/groups/1655581317996243/

GroupPhysicsM458

หรือแฟนเพจเรียนฟิสิกส์ ม.4 กับครูสมพร
ได้เลยนะครับ 

https://www.facebook.com/physicsm4krutee/

FanpagePhysicsM4

 

ระบบรายงานผลการส่งงาน

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการรายงานผลการส่งงาน
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1  (ว 31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
และ 
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  (ว 33202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/3

โดยให้นักเรียนเลือกตามห้องเรียนต่อไปนี้นะครับ

แบบรายงานผลการส่งงาน ม.4/1
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1  ว 31201 ภาคเรียนที่ 2/2558

M 401

reports

flowerbar

แบบรายงานผลการส่งงาน ม.6/1
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  ว 33202 ภาคเรียนที่ 2/2558

M 601

reports

flowerbar

แบบรายงานผลการส่งงาน ม.6/2
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  ว 33202 ภาคเรียนที่ 2/2558

M 602

reports

flowerbar

แบบรายงานผลการส่งงาน ม.6/3
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  ว 33202 ภาคเรียนที่ 2/2558

M 603

reports

flowerbar