นาข้าวทดลอง

jidlada

เรียบเรียงจาก นาข้าวทดลอง : โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลา “โครงการไม่ใช่ธุรกิจ”

erf

ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวทดลองนำข้าว
สายพันธุ์ต่างๆ จากทั่วประเทศมาทดลองปลูกในแปลง
นาข้าวทดลองในพื้นที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทั้ง
แบบนาดำ นาหว่าน และข้าวไร่ที่ปลูกบนที่ดอน และที่สูง
โดยปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว นอกจากนี้ ยังมี 
การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อบำรุงดิน และเป็นการใช้พื้นที่ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยในปีแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ออกแบบ และสร้างควายเหล็ก หรือรถไถแบบ
๔  ล้อ เพื่อใช้ในการเตรียมดิน และทรงขับรถไถนาเตรียมแปลงปลูกข้าว ทรง 
หว่านข้าว และทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง

ผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลอง ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในพระราช
พิธีพืชมงคลจรพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาแรกนาทำการหว่านข้าวในแปลงนาข้าวทดลอง
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ภายหลังจากพระราชพิธีที่สนามหลวงเป็น
ประจำทุกปี และผลผลิตข้าวอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูก
พระราชทาน” แจกจ่ายแก่เกษตรกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูก

ข้อมูลโดยละเอียด

ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp1/nonprofit/erf.html

About somporndb

Physics Teacher at Dongbungpisai Navakarn Nusorn School Nadoon District Mahasarakam Province Thailand.

Posted on พฤษภาคม 10, 2014, in มหาราชกษัตริย์ไทย, วัฒนธรรม, วันสำคัญ, วันสำคัญแห่งชาติ, สาระน่ารู้ and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: