การถอดบทเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครัั้งที่ 1

การนำเสนองาน  รหัสวิชา ว 33202 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์แผนใหม่

602-01-01

602-01-02

602-01-03

602-01-04

602-01-05

การศึกษาในหัวข้อ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ การทดลองของฟรังก์และเฮิร์ตซ์

ผู้จัดทำโครงงาน

นายฉัตรชัย  สีหอมกลิ่น เลขที่ 5  ม.6/2

นางสาวสาวชัญดา  ชัยอินทร์  เลขที่ 11  ม.6/2

นางสาวสาวดอกฝ้าย  สันทาลุนัย  เลขที่ 17  ม.6/2

นางสาวสาวสุธิดา  ชาแสง  เลขที่ 23  ม.6/2

นางสาวทิพวรรณ  คุ้มไพฑูรย์  เลขที่ 29  ม.6/2  

วันที่ 4 มีนาคม 2557   เวลา  12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

About somporndb

Physics Teacher at Dongbungpisai Navakarn Nusorn School Nadoon District Mahasarakam Province Thailand.

Posted on มีนาคม 5, 2014, in ฟิสิกส์ ม.6 and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: