การถอดบทเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครัั้งที่ 2

การนำเสนองาน  รหัสวิชา ว 33202 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์แผนใหม่

602-02-01

602-02-02

602-02-03

602-02-04

602-02-05

การศึกษาในหัวข้อ รังสีเอกซ์ เลเซอร์ และควอนตัม

ผู้จัดทำโครงงาน

นายไชยพจน์  ชำนาญสิงห์ เลขที่ 6  ม.6/2

นางสาวพัชราภรณ์ ลีหล้าน้อย  เลขที่ 12  ม.6/2

นางสาวภารตี  ภารตุ้มเหลา  เลขที่ 18  ม.6/2

นางสาวสุภาพร  แก้วนารี  เลขที่ 24  ม.6/2

นางสาวญาณี  ปาละโค  เลขที่ 30  ม.6/2

วันที่ 4 มีนาคม 2557   เวลา  12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

About somporndb

Physics Teacher at Dongbungpisai Navakarn Nusorn School Nadoon District Mahasarakam Province Thailand.

Posted on มีนาคม 5, 2014, in ฟิสิกส์ ม.6 and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: