ผลงานนักเรียน ม.6 ปี56

          สวัสดีครับ สำหรับหน้านี้เป็นพื้นที่ของนักเรียนที่ชอบทดลองค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ที่มีการค้นพบ หรือการทดลองสนุกๆ ที่อยากให้เพื่อนนักเรียนคนได้เข้ามาร่วมกันศึกษาหาความรู้และช่วยกันวิจารณ์ผลงาน ซึ่งผลงานที่จะเผยแพร่ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมการทดลองทางไฟฟ้าสถิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 กับคุณครูสมพร เหล่าทองสา่ร ในภาคเีรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกับการใช้เทคนิคการสอนแบบ Coaching & Mentoring (C&M) ซึ่งได้รับการความรู้จากท่านวิทยากร โดยคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำนวยการจัดการอบรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จะเป็นอย่างไรลองติดตามผลงานได้เลยครับ

       ป.ล. วีดิโอคลิปใดที่ยังมีข้อบกพร่องขอคำแนะนำติชมได้นะครับ เืพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ขึ้นในโอกาสต่อไป …

 

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มจันทร์จิรา บุญยัสสะ ม.6/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

 
การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มประภารัตน์  แก้วสว่าง  ม.6/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มยุวดี  บุญตา  ม.6/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มขวัญทิพย์  แคนสี  ม.6/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มศักดิ์สิทธิ์ ชัยอินทร์ศูนย์  ม.6/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มสรณ์ศิริ  ชัยฤทธิ์  ม.6/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มอรวี  ศึกนอก  ม.6/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มสุภาพร  แก้วนารี  ม.6/2 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มกิตติมา  เกี้ยมแสนเมือง  ม.6/2 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มพัชราภรณ์  ลีหล้าน้อย  ม.6/2 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มสุทธิดา  ชาแสง  ม.6/2 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มภารตี  ภารตุ้มเหลา  ม.6/2 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มวิภาฎา  พะโคสี  ม.6/3 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มสุวรรณา  สร้อยจิตร  ม.6/3 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มวรรณวิภา  ยาวาปี  ม.6/3 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มมลฤดี  ยศกล้า ม.6/3 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

*************************************

การทดลองไฟฟ้าสถิต กลุ่มสกาวเดือน  อินธิจักรา ม.6/3 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

…ดูแล้วรู้สึกอย่างไร คิดเห็นเช่นไร ตอบมาได้เลยนะครับที่แถบแสดงความคิดเห็น…

About somporndb

Physics Teacher at Dongbungpisai Navakarn Nusorn School Nadoon District Mahasarakam Province Thailand.

Posted on กันยายน 9, 2013, in ฟิสิกส์ ม.6, ไฟฟ้าสถิต. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. ตอบกันมาเยอะๆ นะครับผม …..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: