ทดสอบความรู้หลังเรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต – Summer Course

กำหนดให้

เครื่องหมาย ^ หมายถึง ยกกำลัง เช่น 10^2 มีความหมายว่า 10 ยกกำลัง 2

1. ถ้าเรากล่าวถึงประจุไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะหมายถึงข้อใด

 •  นิวเคลียส
 •  โปรตอน
 •  นิวตรอน
 •  อิเล็กตรอน
2. เมื่อถูแผ่นพีวีซีด้วยผ้าสักหลาด จะเกิดสิ่งใดขึ้น

 •  แผ่นพีวีซีมีประจุบวกเกิดขึ้น
 •  แผ่นพีวีซีมีประจุลบเกิดขึ้น
 •  ผ้าสักหลาดสูญเสียประจุบวก
 •  ผ้าสักหลาดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
3. ต้องนำวัตถุในข้อใดมาถูกับผ้าไหม แล้วผ้าไหมมีประจุไฟฟ้าบวกเกิดขึ้น

 •  แท่งแก้ว
 •  เส้นผมคน
 •  ไนลอน
 •  ผ้าฝ้าย
4. ประจุที่เกิดขึ้นกับแผ่นเปอร์สเปกซ์ เมื่อถูกับไนลอน จะเหมือนกับถูผ้าไหมด้วยวัตถุในข้อใด

 •  อำพัน
 •  ไนลอน
 •  ผ้าสักหลาด
 •  แท่งแก้ว
5. วัสดุในข้อใดที่มีสมบัติเป็นตัวนำที่ดีที่สุด

 •  เหล็ก
 •  ทองแดง
 •  สังกะสี
 •  โครเมียม
6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบชนิดของประจุไฟฟ้าคือข้อใด

 •  อิเล็กโทรมิเตอร์
 •  อิเล็กโทรลักซ์
 •  อิเล็กโทรสโคป
 •  อิเล็กโทรไลซ์
7. แรงระหว่างประจุของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสิ่่งใดเป็นสำคัญที่สุด

 •  ค่าคงที่ k และ ขนาดของประจุ
 •  ค่าคงที่ k และ ระยะห่างระหว่างอนุภาค
 •  ขนาดของประจุ และระยะห่างระหว่างอนุภาค
 •  ค่าคงที่ k, ขนาดของประและ ระยะห่างระหว่างอนุภา
8. ค่าคงที่ k มีค่าเท่าใด

 •  9 x 10^6 Nm^2/C^2
 •  9 x 10^7 Nm^2/C^2
 •  9 x 10^8 Nm^2/C^2
 •  9 x 10^9 Nm^2/C^2
9. ลูกพิตสองลูกมีประจุขนาด 1.0 ไมโครคูลอมบ์เท่ากัน วางห่างกัน 1 เมตร จะมีแรงกระทำระหว่างประจุทั้งเป็นเท่าใด

 •  9 x 10^ -1 N
 •  9 x 10^ -2 N
 •  9 x 10^ -3 N
 •  9 x 10^ -4 N
10. สนามไฟฟ้า คืออะไร

 •  แรงกระทำระหว่างประจุที่มีอนุภาค
 •  ตำแหน่งที่ประจุแสดงอำนาจไฟฟ้า
 •  บริเวณที่ประจุอยู่ตำแหน่งอนันต์
 •  บริเรณที่ไม่มีแรงไฟฟ้ามากระทำ
11.สนามไฟฟ้าของประจุขนาด 10 ไมโครคูลอมบ์ที่ห่างออกไป 1 เมตร มีค่าเท่าใด

 •  9 x 10^1 N/C
 •  9 x 10^2 N/C
 •  9 x 10^3 N/C
 •  9 x 10^4 N/C
12. ข้อใดกล่าวถึงเส้นแรงไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

 •  เส้นแรงไฟฟ้ามีทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิว
 •  เส้นแรงไฟฟ้าของประจุบวกมีทิศทางพุ่งเข้า
 •  เส้นแรงไฟฟ้าไม่เข้าไปในเนื้อของวัตถุ
 •  เส้นแรงไฟฟ้าของประจุชนิดเดียวกันไม่ตัดกัน
13. เมื่อประจ +q เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีประจุ +Q เป็นเจ้าของสนามไฟฟ้า E จะมีผลอย่างไรเกิดขึ้นบ้าง

 •  มีแรงผลักกระทำต่อประจุ +q
 •  มีแรงดึงดูดกระทำต่อประจุ +Q
 •  มีแรงดึงดูดระหว่างประจุ +q และ +Q
 •  ไม่มีผลใดๆ ต่อประจุ +q
14. ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ สามารถคำนวณหาได้จากสมการใด

 •  F = Kq1q2/(r^2)
 •  E = KQ/(r^2)
 •  V = KQ/r
 •  C = Q/V
15. ศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมตัวนำมีลักษณะอย่างไร

 •  ศักย์ไฟฟ้าภายในทรงกลมตัวนำมีค่าเป็นศูนย์
 •  ศักย์ไฟฟ้าภายในทรงกลมตัวนำมีค่าอนันต์
 •  ศักย์ไฟฟ้าภายในทรงกลมตัวนำมีค่าเท่ากับบริเวณผิวนอก
 •  ศักย์ไฟฟ้ามีค่ามากขึ้น เมื่ออยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมมีค่ามากขึ้น
16. ศักย์ไฟฟ้า ณ ตำแหน่งที่ห่างจากจุดประจุ 30 ไมโครคูลอมบ์ เป็นระยะ 0.6 เมตร มีค่าเท่าใด

 •  4.5 x 10^2 volt
 •  4.5 x 10^3 volt
 •  4.5 x 10^4 volt
 •  4.5 x 10^5 volt
17. ความจุไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมมีลักษณะอย่างไร

 •  เมื่อทรงกลมมีรัศมีมากขึ้น ความจุไฟฟ้าจะมีค่าลดลง
 •  เมื่อทรงกลมมีประจุมากขึ้น ความจุไฟฟ้าจะมีค่าลดลง
 •  เมื่อทรงกลมมีศักย์ไฟฟ้ามากขึ้น ความจุไฟฟ้าจะมีค่าลดลง
 •  เมื่อทรงกลมมีค่า K มากขึ้น ความจุไฟฟ้าจะมีค่าลดลง
18. ตัวเก็บประจุทีมีความจุ 500 ไมโครฟารัด ต่อเข้ากับความต่างศักย์ 12 โวลต์ จะมีประจุบนตัวเก็บประจุนี้ขนาดเท่าใด

 •  6 ไมโครคูลอมบ์
 •  60 ไมโครคูลอมบ์
 •  600 ไมโครคูลอมบ์
 •  6,000 ไมโครคูลอมบ์
19. ตัวเก็บประจุขนาด 50 และ 100 ไมโครฟารัด ต่อกันแบบอนุกรม จะมีค่าความจุไฟฟ้ารวมเป็นเท่าใด

 •  3.33 ไมโครฟารัด
 •  33.3 ไมโครฟารัด
 •  50.0 ไมโครฟารัด
 •  150 ไมโครฟารัด
20. ข้อใดกล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารไม่ถูกต้อง

 •  ดรัมของเครื่องถ่ายเอกสารเป็นฉนวนเมื่อยังไม่มีแสงมากระทบ
 •  ดรัมของเครื่องถ่ายเอกสารเป็นตัวนำ เมื่อมีแสงมาตกกระทบ
 •  ฟิล์มจะทำให้ถูกเป็นประจุบวกเมื่อ เครื่องถ่ายเอกสารเริ่มทำงาน
 •  หมึกเครื่องถ่ายอกสารจะมีประจุไฟฟ้าบวก

About somporndb

Physics Teacher at Dongbungpisai Navakarn Nusorn School Nadoon District Mahasarakam Province Thailand.

Posted on พฤษภาคม 5, 2013, in ไฟฟ้าสถิต, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

 1. ยุทธการ ชยางกูร

  อยากได้เฉลยฟิสิกส์ทดสอบความรู้หลังเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: