โครงงานฟิสิกส์

โครงงาน

          สวัสดีครับผม สำหรับหน้านี้เป็นพื้นที่ของการแสดงความสามารถนักเรียนโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้รวมกลุ่มกันทำโครงงานฟิสิกส์ (Project in Physics) โดยได้ช่วยกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหนังสือเรียน คู่มือ เอกสารประการเรียนต่างๆ  และอินเตอร์เน็ต ผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำเป็นรายงานการค้น การนำเสนอผ่านพรีเซนเทชั่น และการจัดบอร์ดรายงาน เพื่อเป็นการฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การใช้ประโยชน์จากไอทีอย่างเต็มที่ และเรียนรู้การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวาจา และโปรแกรมอัตโนมัติต่าง เพื่อให้ทันต่อการก้าวกระโดดของความเจริญของสังคมไทยในปัจจุบัน

ภาระกิจที่สำคัญ

ภาระกิจที่ 1 การแนะนำตัว

mission1

 

ภาระกิจที่ 2 การสืบค้นและการค้นพบข้อมูล

 

mission2

 

 

ภาระกิจที่ 3 การรายงานผลความคืบหน้า 

…. ลำดับต่อไป…..

 Project in Physics2

%d bloggers like this: