ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 ปี 2557

          บทคัดย่อ การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีสื่อสังคม
เรื่อง การเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกสืพื้นฐาน ว ๓๑๑๐๑ ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผู้รายงาน นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: