เผยแพ่รผลงาน

       เอกสารที่ทำการเผยแพร่ดังต่อไปนี้้้ประกอบด้วย

1. รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม เรื่องไฟฟ้าสถิต ประกอบการเรียนรายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

m6-55

2. รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

m2-55

3. การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีสื่อสังคม เรื่อง การเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกสืพื้นฐาน ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

m401-1

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
สมพร เหล่าทองสาร
โดย somporn laothongsarn อนุญาตให้ใช้ได้ตาม
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ
.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ somporndb.wordpress.com.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้
อาจมีอยู่ที่ https://somporndb.wordpress.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: