ลิงค์เพื่อนครู

           เว็บไซต์คุณครูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและเผยแพร่ผลงาน จากผลการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยเว็บบล็อก (เวิร์ดเพรส : wordpress) วันที่ 30 – 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26

อ้างอิง FB : https://www.facebook.com/SompornDB/posts/634313056608164?pnref=story

wordpress skill dbps2

 

1. https://bhongsadhorn.wordpress.com/
Untitled-1
2.https://kruglang.wordpress.com/
Untitled-2
3.https://chaiwat31.wordpress.com/
chaiwat - Copy
4.https://biologysc.wordpress.com/
Untitled-4
5.https://hukthai.wordpress.com/
Untitled-5
6.https://mitre09.wordpress.com/
Untitled-6
7.https://chalermchaisub.wordpress.com/
Untitled-7
8.https://wilawanpakkawasa.wordpress.com/
Untitled-8
9.https://wanchai20100.wordpress.com/
Untitled-9
10.https://krupuntippa.wordpress.com/
Untitled-10
11.https://krumath2556.wordpress.com/
Untitled-11
12.https://nooyeam.wordpress.com/
Untitled-12
13.https://nattha09.wordpress.com/
Untitled-13
14.https://thairuk.wordpress.com/
Untitled-14
15.https://krubeam06.wordpress.com/
Untitled-27
16.https://thaiban.wordpress.com/
Untitled-16
17.http://kruadisorn.wordpress.com/
Untitled-2
18.https://krujongdbps.wordpress.com/
Untitled-8
19.https://chalidadoidoi.wordpress.com/
Untitled-18
20.https://sukunyanong08.wordpress.com/
Untitled-19
21.https://kannika2264.wordpress.com/
.Untitled-21
22.https://patranan.wordpress.com/
Untitled-22
23.https://tummong17082519.wordpress.com/
Untitled-23
24.http://krutip777.wordpress.com/
Untitled-24
25.https://kruaonpw.wordpress.com/
Untitled-25
26.http://ruangram00.wordpress.com/
Untitled-26

%d bloggers like this: