เทอม 1 ปี 2559

advertise1

14199330_1210135415692589_7123664568245967374_n

          สวัสดีครับนักเรียน ตามที่ทางโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ได้เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 เมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในรายวิชาของครูเองได้มีการมอบหมายงานต่างๆเพื่อเป็นคะแนนเก็บก่อนและหลังกลางภาคเป็นลำดับไป บัดนี้ระยะเวลาเรียนได้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 18 และการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 กำลังจะมาถึงครูจึงแจ้งผลการส่งงานและคะแนนเก็บประจำรายวิชาที่ครูสอนดังรายการต่อไปนี้ หากเรียนมีคำถามข้อสงสัยถึงคะแนนหรือผลการส่งงานให้ติดตามได้ที่กลุ่มเฟสบุคเรียน หรือติดต่อครูทางเมสเซนเจอร์ หรือที่ฝ่ายวิชาการได้ครับ

 

advertise2advertise3

advertise4advertise5

 

 

%d bloggers like this: