การอบรม DLIT

  ครูสมพร เหล่าทองสาร ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning Information Technology : DLIT) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2558

   DLIT-2

dlit06DLIT

          และร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning Information Technology : DLIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในเดือน กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

dlit03

dlit07

 

 เว็บไซต์การฝึกอบรม DLIT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

dlit01

URL : http://dlit.ses26.go.th/

dlit04

dlit05

URL : https://sites.google.com/a/ses26.go.th/dlit-ses26/

*******************************************************************************

แฟจเพจ DLIT สพม.26

DLIT Fanpage

URL : https://www.facebook.com/Dlitspm26-898096673606335/

เฟสบุ๊คกลุ่ม DLIT สพม.26

DLIT Group

URL : https://www.facebook.com/groups/474317736064953/

%d bloggers like this: