การอบรม/สัมมนา

ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา

ปีการศึกษา 2554

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนเชิงคิดวิเคราะห์

   ณ โรงเรียนวาปีปทุม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

.

2. การประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับปีการศึกษา  2555 ณ ห้ิองประชุมโสตทัศนศึกษา

    ณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

.

ปีการศึกษา 2555

1. การอบรมครูวิทยาศาสตร์ล้ำยุค ปี 2555

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำหลักปรัชญา่เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ณ โีีรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

3. การอบรมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media
ประจำปี 2555”

ณ โีีรงแรมแมกซ์ พระรามเก้า เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนิเทศการศึกษา

ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

ณ ศูนย์ประชุมเพื่อนพ้องน้องพี่ วังน้ำเขียว
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2555

6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทายาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

7. อบรมโครงการขับเคลื่อนจุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระยะที่ 4-5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเ ขต 26

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2555

ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมการทัศนศึกษา

1. การเดินทางไปทัศนศึกษาเส้นทาง สวนนงนุช – ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา – หาดทรายแก้ว ปีการศึกษา 2554

2. 

  1. ไปมาเหมือนกันครับ ได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: